جامعه شناسی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

1-نگاهی به رمان شیاطین اثر فئودور داستایفسکی ( سایت مد و مه):

(http://www.madomeh.com/site/news/news/7782.htm )

 

2- تکامل تاریخی انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری ( سایت فضا و دیالکتیک):

(http://dialecticalspace.com/historical-evolution-of-the-capital-accumulation-in-the-capitalist-system )

 


  • علیرضا فدائی پور